แรงงานจังหวัดปัตตานี นิเทศงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี นิเทศงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการทำกระเป๋าสตางค์ผ้าคอตตอนแฮนด์แมด ณ บ้านสระมาลา บ้านเลขที่ 56/5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองมานิง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ให้เกิดการร่วมกลุ่มการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงในการทำงาน