สายด่วน

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ยินดีต้อนรับสู่ "เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้" #เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือ บ้านของเรา ประเทศไทยของเรา (OUR HOME OUR COUNTRY TOGETHER STRONGER) #เชิญรับฟังรายการ "รอบรู้เรื่องแรงงาน" ออกอากาศทาง สวท.ปัตตานี FM 101 MHz ทุกวันพุธ เวลา 09.10 – 10.00 น #ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 5 #กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จับมือสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (ส.อ.ค.) ภายใต้ “โครงการสานพลังประชารัฐเพิ่มทักษะแรงงานรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0”เพื่อพัฒนาศักยภาพของแรงงาน ในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะฝีมือที่สูงขึ้น รองรับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต #ก.แรงงาน จับมือ 5 พันธมิตร สมาคมไทยโลจิสติกส์ฯและมหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดทำ MOU สร้างความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ ผลักดันการจัดตั้งศูนย์มาตรฐานทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ และพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมรับไทยแลนด์ 4.0 #กระทรวงแรงงานได้กำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงานและรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยเปิดศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ (Employment Service Center for Elderly Worker) ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุ เพื่อเป็นฐานข้อมูลคลังสมองและแหล่งรวมแรงงานผู้สูงอายุซึ่งจำแนกความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ และประเภทงานไว้เพื่อรองรับการจ้างงานและขยายโอกาสการมีงานทำ จึงขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุในปี 2559 และที่พ้นจากราชการไปแล้ว ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุทาง www.doe.go.th/elderly

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

“May Day…ความหวังของแรงงานจาก Manpower สู่ Brainpower”

เว็บไซต์อื่น

         

ตำแหน่งงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

แผนที่